با حول و قوه الهی، نمایندگی جامعة المصطفی )ص( در افغانستان در نظر دارد؛ برای یازدهمین مرحله پذیرش از بین برادران و خواهران
رشته » سطح 1و 2 « ارزیابی و مصاحبه، برای تکمیل دوره لیسانس « طلبه در مدارس همکار، با شرایط ذیل ثبت نام کرده و از طریق
در حوزه های علمیه همکار با المصطفی)ص( در کشور افغانستان در سال 1398 » معارف اسلامی « .2 » فقه و معارف اسلامی « . های 1
پذیرش نماید.
شرایط پذیرش؛

pdf اطلاعیه پذیرش نمایندگی جامعة المصطفی)ص( العالمیة در افغانستان98 (639 KB)

 

 

 

کلیه حقوق سایت متعلق است به جامعة المصطفی العالمیة
دیزاین شده در سما
هنوز حسابی در سایت ندارید؟ اکنون ثبت نام کنید!

وارد حساب کاربری خود شوید