این كتاب مشتمل بر دو بخش است. بخش اول با عنوان «نبرد حق و باطل» تلفیق شده پنج گفتار استاد شهید است.

بخش دوم، تنظیم شده دو سخنرانی استاد تحت عنوان «تكامل اجتماعی انسان در تاریخ» ‌است. بخش اول: نبرد حق و باطل حق و باطل در جهان هستی- اصول ماتریالیسم تاریخ، ... تز اصلاحی- نگاهی به قرآن غلبه ظاهری باطل و پیروزی نهایی حق. بخش دوم: تكامل اجتماعی انسان در تاریخ مفهوم تكامل – تكامل اجتماعی انسان در گذشته، آینده بشر از دیدگاه‌های مختلف.

pdf نبرد حق و باطل (به ضمیمه تکامل اجتماعی انسان در تاریخ (1.72 MB)

کلیه حقوق سایت متعلق است به جامعة المصطفی العالمیة
دیزاین شده در سما
هنوز حسابی در سایت ندارید؟ اکنون ثبت نام کنید!

وارد حساب کاربری خود شوید